O banku

db nord po godzinach

Bank DnB NORD pojawił się na polskim rynku w roku 2002 i przez pierwsze lata ( do roku 2006) funkcjonował pod nazwą NORD/LB Bank Polska SA. Gdybyśmy jednak chcieli poszukać jego korzeni w naszym kraju, zasadne byłoby cofnięcie się aż do roku 1990, a więc do początków polskiej bankowości. To właśnie wówczas na polskim rynku usług bankowych pojawił się Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, który dziewięć lat później połączył się z Bankiem Energetyki. W 2002 roku na krajowym rynku pojawił się nowy gracz - MHB Bank Polska S.A. z pakietem większościowym akcji należącym do Grupy NORD/LB.

To właśnie on zadecydował w 2007 roku o przejęciu silnego Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i zaczął rozwijać się właśnie jako znany nam DnB NORD.

Oferta

Bank DnB NORD znany jest przede wszystkim jako instytucja o profilu korporacyjnym, który specjalizuje się zwłaszcza w segmencie dużych przedsiębiorstw. Jego aktualna oferta również kierowana jest przede wszystkim do klientów biznesowych, obejmuje przy tym rachunki i rozliczenia, różnego rodzaju płatności dla firm oraz obsługę gotówkową. Klienci indywidualni zajmują znacznie mniej miejsca w strategii przygotowywanej przez władze banku, nie oznacza to jednak, że DnB NORD odcina się od nich całkowicie. DnB NORD oferuje więc zarówno konto oszczędnościowe, jak i atrakcyjnie oprocentowane lokaty, a także fundusze inwestycyjne, plany oszczędnościowe tworzone z myślą o indywidualnych potrzebach klientów oraz IKE. Niestety bank wycofał się z egmentów jakimi są kredyty hipoteczne.

Fuzja Dnb Nord i Getin Noble Bank?

Mówiąc o banku DnB NORD nie można ignorować tego, że ostatnie miesiące mają ogromny wpływ na jego dalsze funkcjonowanie. W dniu 2 października 2012 roku Bank DnB NORD Polska S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. zawarły wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank zorganizowanej części DnB NORD, klientów banku czekają więc zmiany wynikające z przyjęcia przez firmę nowej strategii. Zmiany będące konsekwencją wspomnianej umowy nadal są w toku, klientów banku w najbliższym czasie czeka zaś przede wszystkim przejęcie oddziałów Banku DnB NORD przez Getin Noble Bank, a także postępujące w ślad za nim przeniesienie rachunków. Finalizacja tego etapu połączenia planowana jest na drugi kwartał 2013 roku, do tego czasu zaś DnB NORD będzie dalej obsługiwał wszystkie podmioty, które zdecydowały się na powierzenie mu swoich finansów gwarantując im pełne zaangażowanie w reprezentowanie ich interesów.

Informacja ta niepokoi po godzinach w szczególności kredytobiorców kredytów hipotecznych o czym można przeczytać w wątku na forum kredytowym: DnB Nord - Kredyt Hipoteczny - Opinie.

Co dalej z DnB Nord - przyszłość banku

Warto w tym miejscu zauważyć, że zmiana nie oznacza wcale wycofania się banku DnB NORD z polskiego rynku. Instytucja nadal będzie na nim obecna, choć docelowo nie będzie posiadała sieci oddziałów kontaktując się z klientami za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu. Zmianami nie muszą przejmować się również osoby, które zaciągnęły w ostatnich latach kredyt hipoteczny w banku DnB NORD. Również one będą nadal obsługiwane przez bank DnB NORD, nie planuje się przy tym wprowadzania jakichkolwiek zmian, które mogłyby wpłynąć na charakter zawartych przez niech umów. Charakter zmian, jakim właśnie podlega DnB NORD ma na celu przede wszystkim przekształcenie go z banku uniwersalnego w bank typowo korporacyjny. Oznacza to, że zmiany obejmą wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe oraz klientów indywidualnych nieposiadających produktów hipotecznych, a nie będą miały żadnego wpływu na współpracę banku z klientami korporacyjnymi.